The Profit ฉลาดลงทุน รายการที่จะไม่ทำให้คุณขาดทุน รู้ทันเศรษฐกิจ ตอบโจทย์การลงทุน ชี้ช่องทำเงินแบบเป็นกอบเป็นกำ พร้อมนำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คุณมีความรู้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแบบรอบด้าน ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-10.30 น. และเวลา 16.00-16.30 น. AMARIN TV HD ช่อง 34 จานดาวเทียมและเคเบิลทีวีช่อง 44

ออกอากาศวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00
ช่วงที่ 2
– KBANK PRIVATE BANKING ตัวช่วยด้านการบริหารจัดการเงินออม เงินลงทุน
จิรวัฒน์ สุภรไพบูลย์
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจไพรเวทแบงค์ ธนาคารกสิกรไทย