ใจที่มีเหลือ เหลือที่จะนึกถึงคนอื่น เหลือที่จะแบ่งปันให้กับสังคมและคนรอบข้าง
Generous of heart, and think of others to share with the people around us in the community.

#KPB #KBANKPRIVATEBANKING #PBGxEmQ