จินตนาการสู่ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์คือทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
การอยู่ใน Comfort Zone ทำให้จินตนาการถูกปิดกั้น

From Imagination to Creativity

Creativity makes the impossible possible.
Being in the comfort zone will limit your imagination

——————————————————————-
KBank: KASIKORNBANK | ธนาคารกสิกรไทย