พันธสัญญาและหน้าที่

ครอบครัวเราทำกิจการเรือข้ามฟากและโดยสารมานานกว่าร้อยปี
แนวความคิดของเราก็คือ สิ่งที่เราทำมานี้ ได้เป็นประโยชน์กับสังคมของเรา ต่อแม่น้ำของเรา และต่อประเทศชาติ

Duty and Commitment

Our family has been doing the ferryboat business for more than 100 years.
Our commitment is what we do must create value to our society, our river, and our country.

——————————————————————-
KBank: KASIKORNBANK | ธนาคารกสิกรไทย