‘บริการทุกระดับประทับใจ’
เป็นคำขวัญที่อยู่กับกสิกรไทยมาหลายสิบปี เป็นประโยคเตือนใจว่าการทำธุรกิจบริการต้องทำให้ลูกค้าในทุกระดับได้รับความพอใจในทุกประสบการณ์ของการใช้บริการทั้งจากคุณภาพของคนและผลิตภัณฑ์ จึงจะเกิดความประทับใจอย่างยั่งยืน

The Motto ‘Service Towards Excellence’
is a reminder that any services industry must make sure that the customers will receive satisfaction from the quality of our staff, the quality of products that make a lasting positive impression.

——————————————————————-
KBank: KASIKORNBANK | ธนาคารกสิกรไทย