प्राइभेट बैकको परिक्षाको तयारिमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नू होला।
Mostly asked question collection of private bank.