ศาสตร์และศิลป์ ชีวิตและอารมณ์
SCIENCES AND ARTS, LIFE AND EMOTION

ความเข้าใจในบทบาทของตัวเอง เปรียบดั่งประตูบานแรกที่เปิดกว้างให้เราได้ค้นคว้า เพื่อเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างลึกซึ้ง
To understand the character’s role is the first step in opening the door to your own inner feelings and self-discovery.

——————————————————————-
KBank: KASIKORNBANK | ธนาคารกสิกรไทย