KBank Private Banking แถลงแนวโน้มการลงทุนปี 2563
โดย นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร ภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 42